Size Uygun Tedaviyi Bulun

HAKKINDA

İSCEHİSAR HAKKINDA GENEL BİLGİ


İSCEHİSAR ismi ile ilgili olarak, Anadolunun Türkler tarafından fethedilmesi yıllarına bakıldığında şu bilgilere rastlamaktayız."Çin Tarihçilerine göre eski Türk ili (TÜRKiSTAN) Hiyenigne (KOYUNLU)Devleti beş büyük hanlık şeklinde yönetiliyordu. Kuzey'de KARAHAN, Güney'de AKHAN, Batı'da KIZILHAN, Merkezde SARIHAN (ILHAN) , Doğu'da GÖKHAN komuta ediyordu."

Selçuklu hükümdarı I. Mesut döneminde Afyon civarında 300 yerleşim bölgesi tespit edilmiş, yukarıda bahsedilen Türk boyları buralara iskan edilmiştir.Oturumuna tahsis edilen ulusun mensup olduğu boy adına göre bu yörelerin adları konulmuştur.Bu beş boydan bölünerek Anadolu'ya gelenlerin yerleşim alanları şunlardır: "KAR, KARACA, KARASAR, (KARAHİSAR-AFYON) İSCEKARAHİSAR- (İSCEHİSAR) , KARACAÖREN, (BELKARAMIK), KARADİLLİ, KARAYOKUŞ…"

Bu bilgiler ışığında düşünüldüğünde , İscehisar adı Karahan boyundan gelen Türklerin adı'dır.Yaşlıların zaman, zaman kullandıkları İscekareser şeklindeki ifadelerden de bu hükme varmak mümkündür. Demek ki Türkler 800 yıl önce Anadolu'yu vatan olarak benimsemişlerdir. Karahanlı lar boyundan gelenler de yöreye İscekaraser adını vermişlerdir. Zamanla bu isim İscehisar'a dönüşmüştür.

İSCEHİSAR DEVLET HASTANESİ HAKKINDA GENEL BİLGİ

 

İscehisar ilçesi Afyonkarahisar-Ankara karayolunun 25 nci Km sinde bulunmaktadır.
Devlet hastanesi ilçe merkezinde yer almaktadır.

Hastane inşaatı devlet vatandaş işbirliğiyle 1998 yılında tamamlanarak hastane hizmete açılmıştır. Artan nüfusa paralel olarak artan hasta sayısı ve yetersiz hizmet alanından dolayı halkımıza daha iyi hizmet vermek amacıyla Ana binaya ek olarak Acil ve İdari bölümlerin yer alacağı Ek hizmet Binasının İnşaatına Ekim 2011 tarihinde başlanmıştır. Ekim 2012 tarihinde inşaatı tamamlanan Ek Hizmet binamız 21 ocak 2013 tarihinde hizmete açılmıştır.

İlçemiz Devlet Hastanemizde Dahiliye Poliklinik-Çocuk Hastalıkları Polikliniği-Kadın Hastalıları ve Doğum Polikliniği-Diş Poliklinik 1-Diş Poliklinik 2-Acil Poliklinik olmak üzere üzere 6 ayrı poliklinik hizmeti sunulmakta olup toplam 25 yataklı servisimiz mevcuttur.


İlçemiz merkez nüfus 2010 yılı : 12015

İlçemiz Genel Nüfus 2010 yılı : 24608

Hastanemizde yıllık Poliklinik sayıları:
• 2003 yılında : 18.602 kişi
• 2004 yılında : 30.054 kişi
• 2005 yılında : 39.870 kişi
• 2006 yılında : 46.000 kişi
• 2007 yılında : 50.000 kişi
• 2008 yılında : 55.138 kişi.
• 2009 yılında : 57.962 kişi.
• 2010 yılında : 54.110 kişi.
• 2011 yılında : 45.837 kişi
• 2012 yılında : 43.088 kişi

. 2013 yılında : 52.015 kişi

. 2014 yılında : 63.772 kişi

. 2015 yılında : 64.465 kişi

Personel Durumu
• Başhekim
• İdari ve Mali İşler Müdürü
• Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü
• 1 Kadın Hastalıkları ve Doğum uzmanı (Hastane Yöneticisi/Başhekim)

. 1 Dahiliye Uzmanı

. 1 Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı
• 1 Geçici Görevli + 3 Pratisyen Hekim
• 2 Diş Hekimi
• 6 Sağlık Memuru
• 8 Ebe
• 4 Röntgen Teknisyeni

. 2 Röntgen Teknikeri
• 2 Laboratuvar Teknisyeni

. 2 Laboratuvar Teknikeri
• 16 Hemşire
• 3 Tıbbi Sekreter
• 3 VHKİ
• 1 Memur
• 1 Geçici Görevli Şöför
• 4 Hizmetli
. 4 Şirket Güvenlik Personeli

. 2 Şirket Bilgi İşlem Personeli

. 8 Şirket Temizlik Personeli

 • Adres

  Fatih Mah. Belen Ardı Hastane Sk.

  İscehisar - Afyonkarahisar

 • Telefon

  +90(272)341 43 05

 • Faks

  +90(272)341 45 92

 • E-posta

  iscehisardh@saglik.gov.tr

 • Web Site

  http://iscehisardh.saglik.gov.tr/

 • Diller

  Türkçe

×