Size Uygun Tedaviyi Bulun

Akredite Sağlık Kurluşları

Akreditasyon, sağlık hizmetleri için oluşturulmuş bir kalite sistemidir. Sağlık kurumlarında kalite ve hasta güvenliği son yıllarda dikkat edilen en önemli iki konu haline geldi. Bu nedenle belli kuruluşlar bu konularda çeşitli modeller geliştirdi.

Bu kuruluşlardan biri de uluslararası Joint Commission International (JCI)’dır. Sağlık kuruluşlarının kalite sistemlerini, toplam kalite yönetimi prensiplerini temel alarak hazırlanan JCI modeli; sağlık kuruluşlarını değerlendirmekte ve hepsini aynı model çerçevesinde geliştirmeyi hedeflemektedir.

Türkiye’de toplamda 43 sağlık kuruluşu, hem fiziki hem de teknolojik olarak bu standartlara uygundur. Akredite edilmiş sağlık kuruluşu sayısı açısından ülkemiz dünyada ikinci sıradadır.

JCI Akreditasyonu Almış Kurumlar / Türkiye

JCI Akreditasyonu Almış Kurumlar / Dünya

×