Size Uygun Tedaviyi Bulun

Neden Türkiye

Dünyada ve ülkemizde sağlık turizmi son yıllarda hızla yükselen bir trend olup çok önemli bir alternatif turizm çeşididir. Sağlık turizmi sağlığına kavuşmak için ikamet ettiği ülkeden başka bir ülkeye herhangi bir sebeple tedavi amaçla gidilmesidir. Tedavi amaçlı gidene de sağlık turisti denir.

Sağlık turizmi sadece hastanelerde tedavi için gidilen bir turizm çeşidi olarak değerlendirilmemesi gerekir. Sağlıklı yaşam sunan her türlü turizm sağlık turizmi kabul etmek gerekmekle birlikte sağlık turizmi 3 ana başlıkta değerlendirilmektedir.

 1. Tıp Turizmi (Hastanelerde tedavi ve ameliyat vb. işlemler)
 2. Termal Turizm (Termal Tesislerde rehabilitasyon ve dinlenme vb. hizmetler)
 3. Yaşlı ve Engelli Turizmi (Geriatrik tedavi merkezi veya yaylalar da sosyal aktivitelerle birlikte uzun süreli konaklamalar)

Sağlık Turizminin Temel Sebepleri

 1. Ülkesinde yüksek teknolojili sağlık hizmetleri ve profesyonel insan kaynaklarının azlığı veya yokluğu,
 2. Tedaviyle birlikte tatil yapma arzusu,
 3. Sağılık hizmetlerinin kendi ülkelerinde pahalı olması,
 4. Çok daha kaliteli sağlık hizmeti almak istenmesi,
 5. Kendi ülkesinde herhangi bir sebepten dolayı ameliyatının bilinmesini, istenmemesi (Estetik Cerrahisi, İnfertilite tedavisi vb.)
 6. Ülkesinde iklim ve coğrafi olarak tatil için kısıtlı imkân olduğu durumlarda yapılan turizm hareketliliği (ormanlık, yaylalar, tarihi ve kültürel zenginliği olan ülkelere gidiş),çoğunlukla termal tesisin ve Termal Turizm imkânlarının çok olduğu bir ülkede tatil yapma talebi.
 7. Kronik hastaların, yaşlıların ve engellilerin başka ortamlara gitme ve tedavi olma isteklerinin oluşması,
 8. Uyuşturucu ve farklı bağımlılıkları olan kişilerin farklı veya daha uygun ortamlarda olma istekleri,
 9. Kişinin hayata tutunma ve yaşam isteği.

Sonuç olarak sağlık turizmi çok çeşitli olup birçok sebebi de içinde barındırmaktadır. Temel sebep daha iyi imkânlarda farklı bir ülkede sağlığını tekrar elde etmek için yapılan turizm çeşidi olup hızla yükselen bir sektördür.

Türkiye’de Sağlık Turizmi

Ülkemizde 43 adet JCI ile akredite olmuş uluslararası standartlarda akredite olmuş sağlık kuruluşu mevcuttur. Başta İstanbul ve Ankara olmak üzere özel, kamu ve üniversite hastaneleri dünyadaki en yüksek teknoloji ile donatılmıştır. Türkiye de birçok hastane de onkolojik tedaviler, kardiyovoskiler cerrahi, ortopedi, beyin cerrahisi, çocuk cerrahisi, estetik cerrahisi, göz ve dişte ileri teknolojili sağlık hizmetleri verilmektedir. Yine bu hastanelerde Cyberknife, robotik cerrahi, MR, hizmetleri, kemik iliği, organ transplantasyonu yapılabilmektedir.

Sağlık bakanlığı sağlık turizmi dairesi başkanlığı bünyesinde 7/24 saat Arapça, İngilizce, Almanca ve Rusça dilinde Acil durumlarda 112, şikayet durumlarında 184 nolu hatlardan ve hastanelerde uluslararası hastalara tercümanlık hizmetleri mevcuttur.

Tüm doktorlar mesleki zorunluluk sigortası yaptırmak zorunda olup herhangi bir tıbbi hata veya malpraktis durumunda hastaya sigorta tarafından anında tazminat ödenmektedir. Tüm hastanelerimiz ulusal akreditasyon kriterlerine göre hizmet vermekte olup yılda 2 kez denetlenmektedir.

Sağlık turizmi ile ilgili tüm işlemler ve koordinasyon kanun gereği Sağlık Bakanlığı sorumluluğundadır. Ülkemizde yaşayan 74 milyon insanın tamamı zorunlu sağlık sigortası olup hem özel hastaneden hem de kamu ve üniversite hastanelerinizden sağlık hizmeti alabilmektedir.

Hastanelerde yapılan ameliyat sayıları, donanımlar ve kaliteli insan kaynağı ile ilgili veriler bu kitabın diğer bölümlerinde yer almaktadır. Özellikle bazı hastaneler (örneğin Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Türkiye Yüksek İhtisas Hastanesi, Siyami Ersek Kardiyovasküler Cerrahisi Eğitim Araştırma Hastanesi, Hacettepe Tıp Fakültesi, gibi ) uzun yıllardır hizmet veren hastaneler olup binlerce ameliyat yapmış çok birikimli ve tecrübeli sağlık kuruluşlardır. Bunun yanı sıra son 10 yılda yapılan özel ve kamu hastaneleri teknolojik donanım ve fiziki şartlarıyla  batı ülkelerini aratmayacak bir yapıdadır. Ayrıca termal turizm olarak kaynak açısından dünyada yedinci Avrupa da birinci sıradayız. Bu alanda çok donanımlı ve köklü termal oteller hızla yapılmaya başlanmıştır. Yatırımcılar için birçok teşvik mevcuttur.

Sonuç olarak ülkenin iklimini, tabi güzelliklerini, tarihi ve kültürel bölgelerini hastanelerimizdeki batı standartlarındaki sağlık hizmetlerini ve termallerini kendi insanımıza sunduğumuz gibi çevremizde yaşayan tüm insanlara sunuyoruz. Sizlere sağlıklı bir yaşam için şifa kapısı olarak ülkemize davet ediyoruz.

Sağlık Turizmi Daire Başkanlığı

2010-2014 T.C. Sağlık Bakanlığı Stratejik Eylem Planında, Sağlık Turizmine geniş yer verildi. Sağlık Turizminin Standartları konuşulup tartışılmaya başlandı. Artık hızla gelişen bu sektörün mutlaka standardize edilmesi ve sağlıklı gelişimi için çeşitli yasal düzenleme ve planlama yapılması kaçınılmazdı.

Sağlık Bakanlığı’nda 31 Mart 2010 Sağlık Turizmi Koordinatörlüğü kuruldu. Böylelikle Hükümet resmen sağlık turizmini kabul etmiş ve tek elden koordinasyonu benimsemiş ve tek bir adres göstermiş oldu.

Görevi:

 • Sağlık turizmi ile ilgili mevzuat çalışmaları yapmak.
 • Sağlık Turizmi ve Turistin Sağlığı konularında araştırma, inceleme ve planlama yapmak.
 • Sağlık turizmi ve Turistin Sağlığı ile sektörün sağlıklı ve sürdürebilirliğini sağlamak.
 • Sağlık turizmi ile ilgili kurumlar arası koordinasyonu sağlamak.

Nihai Hedefi:

 • Sağlık alanında ülkemizi bölgesinde bir cazibe merkezi haline getirmek ve sağlık turizminin gelişimini ve sürdürülebilirliğini sağlamaktır.

Sağlık Turizmi için Türkiye’ye Davetlisiniz…

2011 yılında 663 sayılı KHK ile Sağlık Turizminin yürütülmesi, organize edilmesi Sağlık Bakanlığı’na verilmiştir. 444 47 28 numaralı Uluslararası Hasta Yardım Birimi ülkemize gelen tüm uluslararası hastalara yönelik 7/24 saat 4 dilde tercümanlık destek hizmeti vermektedir. Böylece Türkiye’de, uluslararası tüm hastalar Acil Sağlık Hattı (112) ve Şikâyet hattını (184) arayarak her an kendi dillerinde sağlık alanında konuşup sorunlarını anlatabilecekler.

Türkiye coğrafi konumu, sahip olduğu sağlık kuruluşları, sektördeki yetişmiş ve eğitimli insan gücü, kaplıcaları ve doğal güzellikleri ile Sağlık Turizmi açısından bir çekim merkezidir. Hem tarihi ve kültürel zenginliği, hem de sağlık alanındaki gelişmişlik seviyesi ile Türkiye, dünyanın on gözde ülkesinin içinde yer almaktadır. 2011 yılında 33 milyon 27 bin 943 yabancı turist sayısına ulaşan Türkiye, ileri teknoloji kullanan ve fiyat avantajı sunan sağlık tesisleri ile Sağlık Turizminin parlayan yıldızıdır.

Sağlık İçin Uzaklara Gitmeyin

Türkiye, sağlık sektöründe çok iyi yetişmiş ve eğitimli insan gücüne sahiptir. Yabancı dil bilen doktor ve sağlık çalışanlarıyla iletişim konusunda sorun yaşanmamaktadır. Sağlık turisti, kafasında oluşan her türlü soruya kolaylıkla cevap alabilir. Ayrıca ameliyat öncesi ve sonrasında gerek doktorlar gerekse hemşireler tedavi olan sağlık turistini yeterli düzeyde bilgilendirerek moral olarak iyi olmasını sağlamaktadırlar.

İklim dezavantajları nedeniyle özellikle romatizmal hastalıkların yoğun olarak görüldüğü Kuzey Avrupa ve İskandinav ülkelerinde termal turizme olan talep daha fazladır. İklim, fiyat, güvenlik ve ulaşım açısından göreceli avantajlara sahip ülkemiz tıp turizmi, spa&wellness ve kaplıca turizmi, ileri yaş ve spor turizmi açılarından olağanüstü avantajlı bir konumda olup her kesime hitap edebilecek niteliklere haizdir. Ayrıca, coğrafi yakınlık, ülkelerinde bulunmayan doğa ve iklim şartları nedeniyle ve kültürel benzerlik faktörleri de göz önünde bulundurulduğunda Türkiye Ortadoğu ülkeleri içinde önemli bir sağlık ve termal turizm destinasyon ülkesi olabilecek konumdadır.

Orta Doğu ülkeleri ile son zamanlarda sağlanan vize muafiyetleri, sınırlarda sağlanan kolaylıklar ve diğer siyasi ve kültürel ilişkiler marifeti ile bu bölgelerden yapılan seyahatlerde önemli artışlar kaydedilmektedir. Gelişmiş ülkelerde sağlık giderlerinin fazla olması nedeniyle hastaların tedavi hizmetlerini azaltmaya yönelik olarak sağlık hizmetlerinin daha düşük maliyetli ülkelerden temin edilmesi eğilimi artmaktadır. İsveç, Norveç ve Danimarka’dan sonra Almanya ve Hollanda’daki bazı özel sigorta şirketlerinin de termal tedavileri için Türkiye’ye göndereceği hastalarının masraflarını karşılama kararı almaları ülkemizde termal turizm açısından önemli bir pazar payı oluşturmaktadır.

Sağlık turizmi, insanların sağlıklarına gösterdikleri özen arttığı, sağlık hizmetleri rekabetçi duruma geldiği ve maliyet farkları ana unsur olarak kaldığı takdirde ülkemizde gelecekte daha da hızlı bir artış gösterecektir. Özellikle plastik cerrahiye olan talep artışının devam edeceği, böylece denizaşırı hizmetler için de önemli bir talep oluşacağı ve sağlık turizmin temel öğesi olan kalp ameliyatları ile yer değiştireceği uzmanlarca tahmin edilmektedir.

Türkiye verdiği kaliteli ve ekonomik sağlık hizmetleriyle öncelikli olarak komşu ülkelerdeki yaklaşık 1 milyar nüfusa sağlık turizmi kapsamında hizmet vermeye hazırdır.

×